Het prototype van de bolcoater voor bolontsmetting
HOE GAAT BOLCOATING IN ZIJN WERK

De methode

De bollen gaan via een aanvoerband op de rollenbaan. Daar worden ze besproeit met coat gecombineerd met middelen. Dit zijn de standaard gebruikte middelen bij bol-ontsmetting. 

De rustig ronddraaiende bollen worden geheel rondom met middelen bedekt en door de coat worden de middelen gehecht aan de bol. 

Bolcoating en planten gecoat product

Bolcoating proces in de praktijk en het stofvrij planten van gecoate bollen.